Ucast

Proč se zapojit?

Klinické studie poskytují informace o nových či stávajících lécích a jejich dopadech na naše zdraví. Tyto informace mohou vést k vývoji bezpečnějších, účinnějších léčiv.

Veškeré techniky a léky, jež používáme dnes, jsou k dispozici díky lidem, kteří se zúčastnili klinických studií. Bez dobrovolníků by nebylo k dispozici tolik účinných léků a neměli bychom tak hluboké znalosti, jako máme dnes.

Stále existují nemoci, které se nedají léčit vůbec, či se neléčí optimálně. Jako dobrovolník můžete přispět k tomu, že se to změní.

Mohu se zúčastnit?

Účastníky klinické studie lze rozdělit do dvou skupin:

1.    Zdraví dobrovolníci:

Zdravým dobrovolníkům zpravidla nebyla diagnostikována žádná konkrétní nemoc a neužívají žádné léky. Někdy jsou jisté nemoci a léky povoleny (například léky na sennou rýmu či antikoncepce), to však závisí na protokolu studie.

2.    Pacienti:

Pacienti jsou lidé, kterým byla diagnostikována určitá nemoc a/nebo užívají léky. Někdy se za pacienty považují také lidé s rizikovými faktory (například vysoká úroveň cholesterolu).

Zdravá dobrovolníci se mohou účastnit studií ve fázi Ipacienti studií ve fázích II, III a IV.

Fáze klinické studie

U nových léků se výzkum vždy provádí ve čtyřech krocích (fázích):

Fáze I: Výzkum se zdravými dobrovolníky

Fáze II: Výzkum s pacienty (malá skupina)

Fáze III: Léčba pacientů (velká skupina)

Fáze IV: Výzkum po uvedení léku na trh

Fáze I klinické studie se můžete zúčastnit, pokud:

- jste fyzicky i duševně zdraví, 
- neužíváte léky nebo je bez problému můžete přestat užívat, 
- nejste (či jste nikdy nebyli) závisí na alkoholu či drogách, 
- netrpíte alergií na žádný lék.

Klinické studie ve fázi I někdy namísto zdravých dobrovolníků zahrnují pacienty, pokud se jedná o nový lék na rakovinu či lék, u kterého se očekává více vedlejších účinků. Příkladem může být nová chemoterapie pro rakovinu plic. V těchto případech lze sloučit fáze I a II.

Vedle výše uvedených kritérií obvykle existují i konkrétní požadavky na klinické studie. Například:

- pohlaví, 
- věk, 
- poměr výšky a hmotnosti, 
- vztah ke kouření.

Fáze II, II či IV klinické studie se můžete zúčastnit, pokud máte konkrétní nemoc či rizikové faktory, které má nová terapie za cíl léčit. Obecně je během těchto klinických studií užívat jiné léky. Ostatní kritéria, která jsou výše uvedená pro fázi I, se vztahují rovněž na fázi II, III a IV.

Zde najdete další informace o různých fázích klinických studií.

Jaké to má výhody?

Účast na klinické studii s sebou může nést jisté výhody. Klinické studie jsou pečlivě připraveny, s velkou pečlivostí je provádí odborný personál a jedná se o dobrý způsob, jak:

- hrát aktivní roli v péči o vlastní zdraví, 
- získat přístup k nové léčbě, ještě než je k dispozici široké veřejnosti, 
- získat během klinické studie nejlepší lékařskou péči v nejprestižnějších zdravotnických zařízeních, 
- pomoci ostatním účastí na lékařském výzkumu,

- v některých případech (u zdravých dobrovolníků) získat odměnu.

Zaregistrovat se nyní