Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÝCH ÚDAJŮ
Duben 2018
www.link2trials.cz

Společnost Link2Trials respektuje soukromí uživatelů této stránky. Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který byly poskytnuty, a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a se zákonem o elektronických komunikacích.

O nás

Společnost Link2Trials je správcem údajů pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje:
Link2Trials B.V.
Dutch Chamber of Commerce (KvK): 32122355

Které údaje shromažďujeme?
Při vytvoření účtu budete požádání o vyplnění údajů.

  • Vyžádáme si Vaše jménoadresu včetně PSČměsta, abychom Vás mohli kontaktovat, například abychom si mohli dohodnout schůzku či zaslat Vám informace.
  • Navíc budeme potřebovat Vaše telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat a zasílat Vám připomenutí.
  • K vytvoření účtu budete muset zadat e-mailovou adresu. Tu potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat e-mailem, například abychom Vám mohli zasílat potvrzení a připomenutí. Dále zasíláme e-maily s informacemi o nových studiích.
  • Potřebujeme Vaši adresu včetně PSČměsta/obce, abychom Vám mohli zobrazit výzkumy či studie v jistém okruhu kolem Vašeho bydliště.
  • Zpracováváme Vaši časovou zónu a umístění, abychom Vám zobrazili správný čas a jazyk.
  • Vaši IP adresu zpracováváme, abychom ochránili Váš účet.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zamýšlené a skutečné plnění smlouvy. Bez těchto informací s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu či Vás zařadit do výzkumu. Dále Vás předem požádáme o souhlas se zpracováním těchto údajů.

Výzkumné účely: zvláštní kategorie osobních údajů
Pro výzkumné účely dále potřebujeme jisté informace, abychom zjistili, zda se hodíte pro zvažované studie a abychom je mohli provést. Tyto informace zahrnují osobní údaje týkající se Vašeho pohlaví, věku, etnické příslušnosti, úrovně vzdělání, užívaných léků, plodnosti, výšky a hmotnosti, konzumace alkoholu, kouření a další údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu.

Z velké části se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu GDPR. Jelikož jsou tyto informace citlivé, nakládáme s nimi s obzvláštní péčí. Tyto údaje budou zpracovány pouze s Vaším výslovným souhlasem.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, které se zpracování zúčastní v zájmu Link2Trials. Využíváme například služeb externího subjektu, který poskytuje hostování pro osobní údaje. Tento subjekt má osvědčení pro ukládání medicínských údajů a je zpracovatelem údajů ve smyslu GDPR.

Poté, co budete zahrnuti do konkrétní studie či projektu, budou Vaše osobní údaje sdíleny s výzkumnými institucemi, které Vás mohou kontaktovat, aby Vás přizvaly k účasti na výzkumu či studiích.

Předem ověřujeme, zda se jedná o uznávané organizace, které dodržují národní zákony a předpisy. Tyto strany budou mít přístup k osobním údajům relevantním pro studie, které provádějí. Vaše osobní údaje budou předávány pouze výzkumným institucím v zemi, kde žijete.

Ochrana Vašich osobních údajů
Přijali jsme vhodná technická opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou či jinými formami nezákonného zpracování. Tato opatření zajišťují míru zabezpečení vhodnou pro povahu údajů, jež zpracováváme. Zajišťujeme, že účet používá zabezpečené/šifrované připojení SSL. Dále používáme dvoufázové ověření a Vaše heslo šifrujeme.

Cookies
Používáme cookies, abychom zajistili co nejlepší funkci stránky a přizpůsobili obsah reklamy Vašim preferencím.

Cookie je malý soubor, který naše stránka odesílá a Váš prohlížeč ukládá na periferních přístrojích. Informace uložené v tomto cookie mohou být odeslány zpět naší stránce, když ji opět navštívíte.

Reklamní cookies
Abychom umožnili zobrazení reklamy, ukládá naše stránka cookies společnosti Facebook (Facebook Audiences (Lookalike,Custom), Facebook Impressions en Facebook Pixel,Facebook Retargeting). Tyto cookies mj. zajišťují, aby se Vám zobrazovala co nejrelevantnější reklama. Další informace o cookies společnosti Facebook najdete zde: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

Analytické cookies
Analytické cookies využíváme ke zjištění toho, jak návštěvníci využívají naši stránku, abychom ji mohli optimalizovat. Z tohoto důvodu tato stránka ukládá cookies Google Analytics. Další informace o zásadách Google Analytics lze nalézt zde: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

Sociální média
Chceme Vám maximálně usnadnit sdílení obsahu naší stránky na sociálních médiích. Z tohoto důvodu nabízíme řadu tlačítek sociálních médií. Abyste mohli sdílet informace na sociálních sítích, ukládá stránka cookie AddThis. Další informace o zásadách AddThis pro ochranu osobních údajů najdete zde: [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

Abychom umožnili sdílení informací na Facebooku, ukládá se několik cookies této společnosti, např. Facebook Connect, Facebook Social Plugin a Facebook Social Graph.

Odkazy
Tato stránka obsahuje odkazy a tlačítka sociálních médií, které vedou na jiné stránky. Kliknutím na takový odkaz či tlačítko se dostanete mimo tuto stránku. Tyto externí stránky mohou využívat cookies.  Podívejte se na prohlášení o cookies a ochraně soukromí na příslušné stránce.

Období uchovávání údajů
Vaše data nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro účel, pro který jsme je obdrželi.

Vaše osobní údaje budou v zásadě ukládány, dokud nezrušíte svůj účet u nás. Když účet zrušíte, Vaše osobní data budou smazána nejpozději za 72 hodin.

Vlastníky neaktivních účtů žádáme e-mailem o jejich reaktivaci. Osobní údaje v účtech, které jsou neaktivní více než 10 let, budou po uplynutí tohoto období smazány.

Výše uvedená období platí, ledaže nám předpisy ukládají jejich uchovávání po delší dobu.

Práva
Máte právo nahlédnout do svých osobních údajů a opravit je. Pokud chcete vědět, které Vaše osobní údaje ukládáme, můžete nám zaslat písemnou žádost subjektu údajů o přístup. Budou-li Vaše údaje nesprávné, neúplné či irelevantní, můžete nás písemně požádat o jejich změnu či doplnění.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním jistých údajů, máte kdykoli právo tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, k němuž na základě Vašeho souhlasu došlo před tímto odvoláním.

Dále máte právo na smazání svých osobních údajů, právo na omezení jejich zpracování a právo na námitky proti jejich zpracování. Dále máte právo na přenos či přenositelnost svých údajů (tzv. právo na přenositelnost údajů). Můžete nám zaslat písemnou žádost v tomto smyslu.

Písemná forma zde zahrnuje e-mail. Žádost nám můžete zaslat na adresu helpdesk@link2trials.com. Vaší žádosti vyhovíme do čtyř týdnů.

Máte právo stěžovat si na způsob, kterým nakládáme s Vašimi údaji. Takové stížnosti můžete zaslat Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Změny
Vyhrazujeme si právo upravovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Úpravy nabudou účinnosti ke dni, který je jako takový označen.