Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Duben 2022

www.link2trials.cz

 

O nás

Link2Trials je správce osobních údajů při zpracovávání vašich osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: GDPR).

Jaké údaje shromažďujeme a k jakým účelům

Když si u nás zakládáte účet, nejprve vás požádáme o vyplnění těchto údajů:

Poté, co potvrdíte svou e-mailovou adresu, vás požádáme o vyplnění svého profilu s následujícími údaji:

Dále od vás požadujeme určité citlivé osobní údaje pro výzkumné účely, abychom mohli posoudit, zda jste vhodným respondentem pro určitý výzkum, a abychom s vámi takový výzkum mohli provést. K údajům, které po vás můžeme požadovat pro výzkumné účely, patří mimo jiné osobní údaje o vašem pohlaví, věku, užívání léků, plodnosti, výšce a váze, užívání alkoholu, kouření nebo jiné lékařské či zdravotní informace.

Pokud se zapíšete k určitému výzkumu, budeme se vás ptát na některé z výše uvedených údajů, mimo jiné také na údaje týkající se vašeho zdravotního stavu (citlivé osobní údaje). Bez těchto citlivých údajů totiž nebudeme moci posoudit, zda jste vhodnými respondenty pro dostupné výzkumy. Druh a množství citlivých osobních údajů se může u výzkumů lišit, protože shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro každý konkrétní výzkum.

Požadujeme váš souhlas

Citlivé osobní údaje můžeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Proto při zakládání účtu požadujeme vás výslovný souhlas se zpracováváním (citlivých) osobních údajů, které poskytnete, pro výše uvedené účely. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám, které zajišťují pro potřeby Link2Trials část jejich zpracovávání. Využíváme například služeb externího poskytovatele, který zajišťuje dedicated hosting osobních údajů. Tento poskytovatel má certifikaci pro ukládání lékařských údajů. Tyto strany jsou zpracovatelem ve smyslu GDPR.

Poté, co se zapíšete do konkrétní studie nebo konkrétního projektu, budou vaše (citlivé) osobní údaje sdíleny s výzkumnými institucemi, které vás mohou nebo nemusí kontaktovat za účelem účasti na té konkrétní studii nebo na konkrétním projektu.

Předem ověřujeme, zda tyto instituce patří mezi uznávané výzkumné instituce a zda dodržují místní zákonné předpisy. V zásadě se vaše osobní údaje poskytují pouze výzkumným institucím v zemi, ve které žijete.

Pomocí rozhraní na naší webové stránce dochází rovněž k výměně osobních údajů se sociálními sítěmi, například s Facebookem, na základě čehož může Facebook vám i jiným uživatelům zobrazovat relevantní reklamy.

Zabezpečení osobních údajů

Podnikli jsme vhodná technická opatření k zabezpečení vašich osobních údajů proti ztrátě nebo jiným formám protiprávního zpracování. Tato opatření slouží k zabezpečení na takové úrovni, která odpovídá údajům, které zpracováváme. Zajišťujeme, aby uživatelské účty používaly zabezpečené/kódované SSL připojení. Dále používáme dvoufaktorovou autentizaci a zajišťujeme šifrování vašeho hesla.

Délka uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelům, ke kterým jsme je získali.

V zásadě se vaše osobní údaje uchovávají, dokud svůj uživatelský účet u nás neukončíte. Jakmile svůj účet ukončíte, budou vaše osobní údaje nejpozději do 72 hodin vymazány.

Pokud jste se zapsali ke konkrétní studii, ale nemáte u nás uživatelský účet, pro přihlášení k této konkrétní studii se použijí údaje, které uvedete. Do 90 dnů po skončení tohoto výzkumu budou vaše údaje, použité pro tuto konkrétní studii, vymazány.

Neaktivní uživatelské účty vyzýváme e-mailem, aby se znovu aktivovaly. Osobní údaje z účtů, které nejsou aktivní více než 10 let, se po této době vymažou.

Výše uvedené lhůty platí v případě, že neexistují jiné pro nás relevantní zákonné předpisy, které umožňují uchovávat údaje/mít přístup k údajům déle.

Práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu. Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, můžete si podat písemnou žádost o přístup k nim. V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, neúplné nebo nejsou relevantní, můžete nás písemně požádat o jejich změnu nebo doplnění.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováváním určitých údajů o vás, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost našeho zpracovávání těchto údajů na základě vašeho souhlasu, ke kterému došlo před tímto odvoláním.

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, právo na omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracovávání. Dále máte právo na přenos vašich údajů nebo na jejich přenositelnost. Také v této souvislosti si můžete podat písemnou žádost.

Pojmem „písemný“ se rozumí také e-mail. Žádost nám můžete poslat na e-mail helpdesk@link2trials.com. Vaši žádost vyřídíme co nejrychleji, ale v každém případě nejpozději do 4 týdnů.

Dále máte právo podat stížnost na způsob, jakým zacházíme s vašimi údaji. Tuto stížnost můžete podat na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Změny

Vyhrazujeme si právo provádět změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto změny vstoupí v platnost v okamžiku ohlášeného počátku platnosti.

link2trials

© 2023 Link2Trials