Účastníci

Link2trials je nezávislá stránka, na které se mohou dobrovolníci (zdraví dobrovolníci a pacienti) registrovat k účasti na lékařském výzkumu, farmaceutickém výzkumu, psychologickém výzkumu, nutričním výzkumu nebo testování zdravotnických přístrojů a produktů. Výzkumníci z celého světa mohou tuto stránku využívat k vyhledávání a výběru vhodných zdravých účastníků či pacientů pro účely svého výzkumu. Zároveň mohou zadávat reklamu na klinické studie. Účastníci (pacienti nebo zdraví dobrovolníci) se mohou účastnit různých výzkumných projektů.

Dobrovolníci

Pokud máte zájem a chcete přispět k lékařskému nebo vědeckému výzkumu, můžete si před registrací přečíst další informace o postupech, možných rizicích a klinických studiích. Máte‑li nějaké otázky, na které jste nenašli odpověď, obraťte se na naši podporu.

181407

registered subjects

1000+

studie

link2trials

© 2023 Link2Trials