Účastník

Účastníci studie a dobrovolníci jsou synonyma pro lidi, kteří se dobrovolně účastní klinických studií (někdy se jim hanlivě říká pokusní králíci). Klinické studie mohou zahrnovat řadu studií věnovaných lékům, medicínským, psychologickým či nutričním aspektům. Někdy jsou účastníci zapotřebí k otestování (zdravotnického) vybavení. Konečným cílem je s pomocí účastníků studie vyvinout (lepší) léky nebo získat poznatky ke zlepšení produktů či procesů.

Jak se mohu zúčastnit klinické studie?

Pokud se zaregistrujete na naší stránce, můžete se přihlásit do všech studií, které Vám připadají zajímavé a odpovídají Vašemu profilu.

Pokud se zaregistrujete do konkrétní studie, vyhodnotíme Váš profil a ověříme, zda splňujete vstupní požadavky. Upozorňujeme, že ne vždy můžeme na stránce uvést veškeré požadavky, které je nutné splnit k účasti na studii. Je tedy možné, že naše vstupní prověření povede k závěru, že pro účast na studii nejste vhodní, ačkoli splňujete veškerá kritéria uvedená na naší stránce.

Pokud se do studie zaregistrujete nebo pokud nějaký výzkumník bude mít zájem o Vaši účast, pozve Vás na vstupní pohovor. Během něj Vás podrobně vyrozumí o studii a vynasnaží se zodpovědět Vaše otázky. Společně rozhodnete, zda je pro Vás tato studie vhodná. Pokud tato studie odpovídá Vašemu profilu a nadále se jí chcete zúčastnit, dalším krokem je písemný souhlas. Následně může být studie zahájena. Požadavky studie závisejí na tom, co je uvedeno v protokolu ke studii.

Co se ode mne během studie očekává?

Během účasti na studii se očekává, že se budete řídit protokolem studie a tím, oč Vás lékař/výzkumník požádá v souvislosti s protokolem nebo Vaší bezpečností. Protokol studie uvádí, jak často byste měli navštěvovat výzkumné centrum, jak často byste měli brát léky a jaká hodnocení by se ve výzkumném centru měla provádět. Smyslem protokolu a zejména vyhodnocovacího harmonogramu je zajistit ochranu Vašeho zdraví. Lék nebo produkt, který se testuje, musí být užíván podle postupu určeného lékařem/výzkumníkem.

Obdržím odměnu?

Jako zdravý dobrovolník? Je možné, že za svou účast obdržíte odměnu. Výše odměny závisí na typu studie a související zátěži. Pokud kupříkladu musíte ve zdravotnickém zařízení zůstat několik nocí nebo pokud se často musíte podrobovat odběru krve, bude tato odměna vyšší. 

Jako pacient? Pokud nejste zdravý dobrovolník (tj. jste pacient) a účastníte se studie, zákon nepovoluje, abyste za účast dostali odměnu. Je možné, že budete považován za pacienta, i když se cítíte zdraví. K pacientům se například řadí také dobrovolníci s vysokým rizikem, například se srdečními/oběhovými poruchami nebo příliš vysokým cholesterolem. Je možné, že Vám budou proplaceny výlohy.

Kdo určuje výši odměny?

Společnost Link2Trials nestanovuje výši odměn či úhrad výloh během studií. Tyto částky určuje výzkumník, který studii řídí. Může se jednat o farmaceutickou společnost, univerzitu či jiný typ výzkumného centra.

Postup poskytnutí informovaného souhlasu

Je velice důležité, aby Vás výzkumník písemně i ústně informoval o studii a o tom, co se od Vás během ní očekává, a to tak, aby to pro Vás bylo snadno srozumitelné. Dostanete dostatek času a následně budete požádáni, abyste písemně potvrdili, že studii plně rozumíte (včetně požadavků a rizik). Výzkumník by měl být u podpisu přítomen a měl by formulář podepsat hned po Vás.

Kdykoli můžete bez jakýchkoli důsledků ukončit účast na studii, do níž jste se zaregistrovali či do níž jste již zapojeni, a zrušit svou registraci na stránce Link2Trials. Písemný souhlas poskytujete zcela dobrovolně. Účast na studii můžete kdykoli ukončit, aniž byste museli cokoli vysvětlovat a aniž by to mělo důsledky pro Vaši další léčbu. 

Každá studie má kritéria pro zařazení a vyřazení. Ta rozhodují o tom, zda se můžete studie zúčastnit, či nikoli. Pokud kritéria pro zařazení a vyřazení odpovídají Vašemu profilu, je možné, že patříte k vhodným kandidátům na účast. Společnost Link2Trials není zapojena do ujednání mezi dobrovolníkem a výzkumníkem a/nebo institucí zaštiťující výzkum.

Společnost Link2Trials Vám navrhuje studie, kterých byste se mohli zúčastnit, a informuje výzkumníka / zaštiťující instituci o tom, kde lze najít možné kandidáty. Výzkumník / zaštiťující instituce platí společnosti Link2Trials poplatek za vzniklé výdaje. Výzkumník / zaštiťující instituce Vás kontaktuje, zařídí všechno potřebné a rozhodne, zda se můžete studie zúčastnit. Společnost Link2Trials do tohoto procesu nezasahuje.

link2trials

© 2023 Link2Trials