Často kladené otázky

Jsem zaregistrován(a) v databázi společnosti Link2Trials. Mám povinnost zúčastnit se klinické studie?

V žádném případě nemáte povinnost zúčastnit se klinické studie. Vaše registrace v databázi Link2Trials vyjadřuje jen Váš možný zájem o účast na klinické studii. Pokud na naší stránce uvidíte klinickou studii, která Vás zajímá, nebo pokud Vám doporučíme vhodnou studii, můžete si na naší stránce přečíst informace o ní a přihlásit se, máte-li zájem.

Přihlásil(a) jsem se do několika studií, ale do žádné jsem nebyl(a) přijat(a). Budu se někdy moci zúčastnit studie?

Tento problém se většinou týká lidí, kteří mají nějaký zdravotní problém nebo berou léky a hlásí se do studii, kde jsou vyžadováni zdraví dobrovolníci. I když si připadáte zdraví, jisté klinické studie nepřijmou zájemce, který má zdravotní problém či bere lék uvedený v seznamu.

Můžete se přihlásit do klinických studií, které zahrnují Váš zdravotní problém. Zpravidla máte také možnost přihlásit do jiných studií, například do výživových studií, psychologického výzkumu či testování zdravotnických přístrojů.

Upozorňujeme, že každý výzkum má svá vlastní výběrová kritéria a že Vaše osobní údaje musejí být přezkoumány zvlášť pro každou studii, kdo které se hlásíte.

Mám odměnu za účast na studii uvést do daňového přiznání?

Odměna, kterou dostanete, je vždy v hrubém vyjádření. Jinak řečeno ji musíte vykázat finančnímu úřadu. V závislosti na Vaší osobní situaci a jiných zdrojích příjmu je možné, že z odměny budete muset zaplatit daň z příjmu. Částka proplacená za dopravní náklady se do příjmu nezapočítává a není nutné ji vykazovat finančnímu úřadu.

Jak se určuje výše odměny za účast na studii?

Odměna závisí na délce pobytu ve výzkumném centru, množství prováděných testů a související zátěži. Výše odměny nijak nesouvisí s úrovní rizika spojenou s konkrétní studií.

Existují nějaká rizika?

Účast na klinické studii nikdy není bezriziková. Více informací najdete na stránkách věnovaných bezpečnosti a rizikům.

Existuje pojištění účasti na klinické studii?

Centrum provádějící výzkum vždy má pojištění pro danou studii, jelikož to požaduje zákon a ověřuje regulační orgán a/nebo výbor pro etiku v lékařství. Informace týkající se pojistky bývají zahrnuty v informačním dokumentu (formuláři informovaného souhlasu), který dostanete, než vyjádříte souhlas s účastí na studii. Pokud máte otázky týkající se pojištění pro konkrétní studii, položte je příslušnému výzkumníkovi.

Mohu účast na studii ukončit, pokud v jejím průběhu změním názor?

Ano, dobrovolníci mohou účast na studii kdykoli ukončit z libovolného důvodu. Dostanete odměnu za dobu, po kterou jste do studie byli zapojeni. Pokud musíte přestat kvůli polehčujícím okolnostem či kvůli vedlejším účinkům (dle názoru výzkumníka), bude přesná odměna určena případ od případu.

Co jsou kritéria pro zařazení a vyřazení?

Kritéria pro zařazení a vyřazení jsou zdravotnické či sociální standardy, které určují, zda je daná osoba vhodným účastníkem klinické studie (či jiného výzkumu). Tato kritéria jsou založena na faktorech jako věk, pohlaví, zdravotní stav a aktuální či dříve prodělaná léčba. Kritéria pro zařazení a vyřazení mají za cíl vybrat účastníky, kteří jsou pro účast na klinickém průzkumu vhodní, a zajistit bezpečnost účastníků.

Co je výbor pro etiku v lékařství?

Výbor pro etiku v lékařství, někdy zvaný rovněž institucionální etický výbor nebo institucionální kontrolní komise, je nezávislý orgán sestávající z lékařů, farmaceutů a právníků. Výbor hodnotí veškeré materiály související se studií před ní i během ní. Výbor hodnotí vědecký koncept protokolu, bezpečnost účastníků studie a dosažitelnost jejích cílů. Klinický výzkum nelze zahájit bez souhlasu výboru pro etiku v lékařství.

link2trials

© 2023 Link2Trials